Príslušenstvo

Prislušenstvo k výpočtovej technike, interaktívnej technike, projektorom, tlačiarňam a pod.

1